top of page

CORE ENERGETICS

Zrzut ekranu 2023-07-11 o 18.09.05.png
Zrzut ekranu 2023-07-21 o 12.23.10.png

Core Energetics – metoda stworzona przez doktora Johna Pierrakosa jest też często nazywana ewolucyjną metodą psychoterapii stanowiącą pomost pomiędzy psychoterapią zorientowaną na ciało i duchowością. Jest ona odgałęzieniem Analizy Bioenergetycznej, której Pierrakos był współzałożycielem (razem z A. Lowenem). Core Energetics powstała na podstawie wizji Pierrakosa, który dążył do zintegrowania nie tylko ciała, umysłu, emocji i woli, ale również transpersonalnych wymiarów ludzkiego istnienia. Pierrakos uważał, że pacjenci nie tylko poszukują pomocy w rozwiązaniu swoich osobistych i interpersonalnych problemów, wynikających z przeżytej traumy lub innych trudnych doświadczeń, ale pragną również odkryć cel i głębsze znaczenia własnego życia. Osoby te dążą instynktownie do bardziej wyrazistego i autentycznego sposobu wyrażania swoich unikalnych atrybutów. Pierrakos wierzył głęboko, że klient zawsze powinien być postrzegany jako osoba posiadająca unikalne wewnętrzne cechy odzwierciedlające uniwersalne atrybuty takie jak miłość, mądrość i równowaga. Core Energetics uważa te wartości za podstawowe energie naszego istnienia (Core) – jest to esencja tego, kim naprawdę jesteśmy. Wizja Core Energetics niesie nie tylko obietnicę pomocy w powrocie do zdrowia na każdym poziomie naszego istnienia, ale także pomaga nam, jako kreatywnym i nieustannie rozwijającym się istotom docierać do coraz to głębszych poziomów naszej siły życiowej.

 

Praca w metodzie Core Energetics oparta jest na czterech fazach, gdzie w czasie terapii proces przechodzi spontanicznie z jednej fazy do drugiej. Kiedy zasadnicze blokady energetyczne zostają zwolnione, kilka różnych faz a może nawet wszystkie będą obecne podczas pojedynczej sesji terapeutycznej. Te cztery fazy to: zlokalizowanie i penetracja Maski, wyzwolenie i przeistoczenie niższego ja, dosięgniecie i zastosowanie wyższego ja, odkrycie i zrozumienie uniwersalnego planu życia. Każda z tych faz jest szansą do eksplorowania głębszych poziomów naszej osobowości i do coraz głębszego kontaktu z esencją naszego istnienia. Model Core Energetics zakłada istnienie trzech warstw osobowości, na których opierają się wszystkie nasze akcje i reakcje. Są to: Maska, Niższe Ja i Wyższe Ja. Każda z tych warstw kreuje inne doświadczenie i posiada specyficzną dla siebie energię. W miarę postępu w pracy metodą Core Energetics pogłębia się nasze rozumienie każdego z tych aspektów oraz okoliczności i sytuacji życiowych, w których w sposób świadomy lub nieświadomy, przejawiają się one. Każda z faz procesu poznawczego daje nam możliwość pogłębienia naszej umiejętności zagospodarowania energii, która dotychczas była zaangażowana w procesy wypierania niechcianych emocji i utrzymywania tych blokad. W ten sposób energia i świadomość są powiązane i poszerzają się jednocześnie w psychice i w ciele.

Terapeuta Core Energetics koncentruje się przede wszystkim na aspektach Wyższego Ja osoby rozpoczynającej terapię, często zanim klient jest w stanie rozpoznać te aspekty w sobie samym. W pracy z Core Energetics klient nigdy nie jest postrzegany jedynie, jako struktura charakterologiczna ani też jedynie, jako ciało z zamrożoną tam historią swoich doświadczeń, ale jest widziany, jako osoba posiadająca unikalny dla niej potencjał, który potrzebuje odkryć i wyrazić. Celem długoterminowej pracy w Core Energetics jest wsparcie i pomoc w przeniesieniu tego typu ekspresji siebie na relacje ze światem. Przełamywanie blokad energetycznych, ćwiczenia gruntujące, praca z energią poprzez oddech i postawy budujące poziom energii w organizmie oraz rozwiązywanie problemów osobistych – są częściami procesu Core Energetics, nie są to jednak punkty docelowe dla osoby, która decyduje sięgnąć dalej niż zwykłe pozbycie się symptomów i wstępuje na ścieżkę ewolucyjnego rozwoju.

W metodzie Core Energetics, podobnie jak w innych podejściach terapeutycznych, podstawą jest rozpoznanie i wejście na poziom, na którym klient znajduje się w danym momencie. Pierwszych kilka sesji polega na poznawaniu klienta i jego historii, ewaluacji jego sytuacji życiowej, jego umiejętności rozumienia własnych procesów wewnętrznych i ich opisania, orientacji w sytuacji ogólnego stanu zdrowia, limitów fizycznych, poziomu funkcjonowania ego i prezentowanych problemów. Wszystkie te kroki są niezbędne dla zbudowania podstaw dla relacji terapeutycznej. Dodatkowo podczas pierwszych kilku sesji przeprowadzane jest też w mniej czy bardziej formalny sposób „czytanie ciała”, żeby dokonać ewaluacji systemu energetycznego osoby. Terapeuta chce zdiagnozować poziom ugruntowania energetycznego klienta, gdzie jego energia może być rozszczepiona, zablokowana albo gdzie następuje jej wyciek; które części ciała mają zbyt mało, a które zbyt dużo energii, czy występują nieprawidłowości w postawie, ograniczenia ruchu i oddechu. Ważnym aspektem psychoedukacji osób, dla których terapia zorientowana na ciało jest nowym doświadczeniem, jest wytłumaczenie znaczenia roli ciała. Terapeuta służy wsparciem klientowi, który uczy się uważnego doświadczania własnego ciała, rozpoznawania wewnętrznych reakcji, uczuć i doświadczeń w przeciwieństwie do identyfikowania się ze zdarzeniami i historiami i definiowania samego siebie w oparciu o nie. Przez cały ten czas budowana jest relacja, terapeuta nawiązuje kontakt z wrażliwą stroną klienta, empatycznie rozpoznaje jego rany z przeszłości jednocześnie budując i wspierając w nim świadomość wyższego ja. 

 POLECAMY 

Prosimy o cierpliwość. Strona w budowie

bottom of page