top of page

MEDYTACJA

Zrzut ekranu 2023-07-12 o 12.05.52.png
Zrzut ekranu 2023-07-12 o 12.06.35.png

Medytacja to praktyki polegające na ćwiczeniu umysłu lub wprowadzaniu się w odmienny stan świadomości dla uzyskania dobroczynnego skutku. Termin medytacja odnosi się do wielu różnych praktyk, wliczając w to techniki mające na celu zwiększenie wewnętrznej energii siły życiowej i aby rozwinąć w sobie między innymi: miłość, cierpliwość i przebaczenie. Medytacja współcześnie jest często wykorzystywana do oczyszczenia umysłu i jako część terapii różnych problemów zdrowotnych, takich jak np. nadciśnienie, depresja, czy stany lękowe. Medytacja może być dobrym narzędziem do poznania samego siebie. Oznacza samoświadomość. Medytacja to trening umysłu, który zawiera elementy relaksacji, skupienia oraz świadomości. Medytacja dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne są dla ciałaMedytacja to proces, to umiejętność, którą trzeba trenować. Nie wystarczy ćwiczyć raz przez kilka godzin, trzeba stopniowo rozwijać umiejętność — ćwicząc np. kilka razy w tygodniu.

Praktyka medytacji może się odbywać w pozycji siedzącej z zamkniętymi lub otwartymi oczami lub jako element aktywności fizycznej tzw. medytacja dynamiczna. Mnisi buddyjscy włączają medytację uważności do swoich codziennych czynności, jako formę treningu umysłu. Często w medytacji są wykorzystywane sznury tzw. male, mające na celu utrzymanie koncentracji lub przypomnienie praktykującemu o pewnych aspektach medytacji. Istnieją dziesiątki stylów medytacji i wiele typów aktywności uważanych za praktyki medytacyjne.

Przegląd badań dotyczących medytacji przeprowadzony w 2012 roku pokazał, że regularna praktyka popularnych form medytacji wyraźnie wpływa na zdrowie i organizm człowieka. U medytujących silna poprawa następuje w obszarze relacji interpersonalnych oraz emocji (wyższa inteligencja emocjonalna, mniejszy stres, pozytywne emocje, lepsza samokontrola). Medytacja ma też wpływ na poprawę uwagi. Regularna praktyka medytacji poprawia: jakość snu oraz redukuje ilość czasu potrzebnego na wyspanie się, zmniejsza: nadciśnienie i arytmie serca, PMS, chroniczny ból, migreny, niepokój, obniżone poczucie własnej wartości, stany lękowe.

 POLECAMY 

Prosimy o cierpliwość. Strona w budowie

bottom of page