top of page

KRĘGI

Zrzut ekranu 2020-11-14 o 20.52.29.png
Zrzut ekranu 2023-07-25 o 16.24.07.png

Krąg jest spotkaniem osób, które chcą się podzielić tym co dla nich ważne. To miejsce, gdzie możesz powiedzieć co myślisz i czujesz. To miejsce szczerości, prawdy i wzajemnego szacunku. W Kręgu nie oceniamy i nie pouczamy, po prostu mówimy i słuchamy, z otwartością i uważnością. Krąg nie jest psychoterapią, to rodzaj spotkania z drugim człowiekiem, na innym, głębszym poziomie. Rozróżniamy kręgi kobiece, męskie i mieszane. Kręgi Kobiet mają bardzo długą tradycję. Wywodzi się z rdzennych tradycji wspólnotowych, idea kręgu została przekazana w Polsce w 1995 roku, kiedy kobiety w naszym kraju dopiero odkrywały, co to znaczy być wolną kobietą. Obecnie w czasach trwającej transformacji, bardzo wiele kobiet i wiele mężczyzn chce żyć w prawdziwym partnerstwie, gdzie każdy człowiek jest wolny, może być sobą i nie ocenia się drugiej osoby, a patrzy otwartym sercem na jego osobę i drogę, którą idzie.  Krąg to nieformalne spotkanie grupy (najczęściej około 10, czasami więcej), często zupełnie nieznanych sobie kobiet, które spotykają się i zasiadają razem w kręgu. Najczęściej siadają na podłodze, bez butów, chociaż zdarzają się kręgi, gdzie uczestnicy siedzą na krzesłach, poduszkach. Jedna osoba zwana trzymającą/cym krąg, ma pieczę nad przebiegiem kręgu, czasu, tego, co dzieje się z uczestnikami. Co nie zmienia faktu, że główną zasadą kręgu jest równość wszystkich uczestniczących. Prowadząca/y wypowiada się, jak wszyscy uczestnicy.  KRĄG to przestrzeń mocy tworzona przez energię ludzi, którzy w nim zasiadają. Masz szansę poczuć swoją siłę nienazwaną, niezmierzoną oraz nieuwikłaną w żadne społeczne oczekiwania. Jest to moc, którą Ty możesz poczuć i zobaczyć w innych ludziach jak w lustrze. Bez oceny, bez komentowania zostaniesz wysłuchany/wysłuchana.

 POLECAMY 

Prosimy o cierpliwość. Strona w budowie

bottom of page