top of page

MEDYCYNA INFORMACYJNA I ENERGETYCZNA

Zrzut ekranu 2023-07-11 o 18.33.42.png
Screenshot 2023-07-27 at 23-57-58 Fantazja Oczy Las - Darmowe zdjęcie na Pixabay.png

Medycyna Informacyjna i energetyczna zamiast substancji biochemicznie aktywnych wykorzystuje fizykalne sygnały do diagnostyki i terapii. Do tego zaliczamy m.in.: biologiczno-regulujące mikroprądy, fale elektromagnetyczne, sygnały akustyczne i świetlne, fale torsyjne, pola wszelkiego rodzaju, urządzenia radioniczne, ale również rozmaite techniki mentalne.

Analizuje wpływ częstotliwości i informacji na fizjologiczne, biochemiczne, biofizyczne, patologiczne procesy w organizmie człowieka jak i procesy przechowywania, dekodowania oraz wykorzystania częstotliwości i informacji w celach leczniczych.

 

Zakłada ona, że energia i informacja posiadają decydujące znaczenie dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia.

Człowiek jest istotą wielowymiarową, która wykracza daleko ponad to, co namacalne. Medycyna informacyjno energetyczna uwzględnia tą wielowymiarowość i otwiera możliwości do pełnego wykorzystania tego potencjału.

 POLECAMY 

Prosimy o cierpliwość. Strona w budowie

bottom of page