top of page

PRACA Z ENERGIĄ

Zrzut ekranu 2023-06-1 o 20.17.17.png
Screenshot 2023-07-28 at 00-41-48 Photo by Marek Piwnicki on Unsplash.png

Praca z biopolem człowieka dostarcza nam wielu ciekawych i ważnych informacji. Jest to skomplikowany system, który składa się z trzech podstawowych elementów: ciał subtelnych nazywanych też  energetycznymi, kanałów i czakr.

Wypracowały i wprowadziły te pojęcia już wiele wieków temu wschodnie systemy medyczne. Medycyna wschodu uznaje, że prócz widocznych i dziś łatwych do zbadania układów, człowiek zaopatrzony jest także w skomplikowany układ energetyczny, który tworzą meridiany połączone z poszczególnymi narządami oraz czakramy czyli centra energetyczne.

Każda warstwa subtelna posiada swoją własną podstawową wibrację, częstotliwość, wzajemnie się przenikają i oddziaływują.
Najniższą ma ciało eteryczne, będące najbliżej struktury fizycznej człowieka, a najwyższą duchowe. Warstwy te są nośnikami świadomości na określonym poziomie wibracji. Gdy częstotliwość drgań wzrasta, daje ona człowiekowi większą energię życiową, wyższy poziom odczuć oraz lepsze zdolności poznawcze.

Ciało eteryczne
Jest nośnikiem kształtującym ciało fizyczne. Jego siły witalnej i twórczej  oraz wszystkich fizycznych odczuć. Umiera ono wraz z człowiekiem po około 3 – 5 dniach od śmierci fizycznej.
Dostarcza do naszego ciała fizycznego energię potrzebną nam do życia za pomocą czakr. Ze Słońca, poprzez splot słoneczny i z Ziemi, poprzez korzeń (podstawę). Główny cel to zapewnienie równowagi w  ciele fizycznym i komórkach. Jeśli  ciało fizyczne jest dobrze odżywione energetycznie, nadmiar energii jest wypromieniowywany przez czakry na zewnątrz. W ten sposób  tworzy się aura, jej pierwsza warstwa, dostrzegana przez osoby pracujące z energią, często jasnowidzące.
Dzięki obserwacji tej warstwy można zauważyć problemy w ciele fizycznym.  Widoczne są zarówno te które już się zamanifestowały jak też te które w przyszłości mogą być przyczyną naszych problemów. Przyjmują one postać „dziur”, „rysów”, „czarnych plam”. Dlatego często nazywana jest aurą naszego zdrowia.

Ciało eteryczne a wraz z nim  fizyczne bardzo silnie reagują na emocje i impulsy myślowe, które z kolei wychodzą z ciała emocjonalnego i przyczynowego. W ten sposób możemy wpływać np. poprzez swoje myśli (tzw. pozytywne myślenie) na kondycję naszego ciała fizycznego. Ciekawostką jest to że nie tylko człowiek posiada tę warstwę ale także rośliny, zwierzęta.

 

Ciało emocjonalne,  zwane też astralnym jest nośnikiem naszych uczuć, emocji i cech charakteru.
Osoby jasnowidzące opisują tę kolejną warstwę jako chmuropodobną strukturę.  Poruszającą się  w sposób nieuporządkowany  we wszystkich kierunkach. Im człowiek lepiej radzi sobie ze swoimi emocjami, jest bardziej świadomy, tym bardziej ta część aury jest jaśniejsza, ma piękne czyste kolory, często jakby lekko rozrzedzone.
W aurze ciała emocjonalnego zaobserwować można nie tylko „stałe, kluczowe” elementy naszego charakteru i uczuć, ale także chwilowe emocje. Każda bowiem zmiana naszego nastroju jest emitowana przez tę warstwę w aurę, głównie poprzez czakry.
To tu odnajdziemy wszystkie nasze nierozwiązane emocje, świadome i nieświadome uczucia, lęki, agresje, itd. Następnie one generują określone wibracje wysyłane w świat.

Częstotliwości energetyczne, które wysyłamy, (m. in. poprzez ciało emocjonalne) przyciągają podobne częstotliwości  z otoczenia. Skutkiem tego w naszym życiu pojawiają się sytuacje, zdarzenia czy też ludzie o określonych wibracjach takich jakie sami posiadamy.  Dlatego jeśli człowiek ma nierozwiązany w sobie problem lęku i strachu to będzie nieświadomie przyciągał do swojego życia ludzi, zdarzenia, sytuacje o podobnych wibracjach.

W takich sytuacjach pozytywne myślenie nie wystarczy aby rozwiązać problem. Jeśli w naszym polu mentalnym będzie „zalegał” lęk czy strach  to może nam  się nie udać pozbyć tych trudnych stanów. Człowiek  może bowiem świadomie dążyć do spokoju, harmonii i równowagi, a nieświadomie generować częstotliwości lęku i strachu. Skutkiem  tego pojawi się wewnętrzna  sprzeczności ze świadomym oczekiwaniem.

 

Kiedy świadomie myślimy, nasze myśli i emocje z tym związane mają wpływ na ciało emocjonalne i eteryczne. Jednak w głębszych warstwach znajdują się  głęboko zakorzenione wzorce i programy. I dopóki nie rozwiążemy tkwiących tam trudności będą one miały nadal  wpływ na nasze obecne życie, a nawet na życie naszych potomków.
 

Ciało mentalne jest nośnikiem naszych myśli idei, racjonalnych i intuicyjnych.
Wibracja jego jest wyższa niż eterycznego i emocjonalnego. Ma ono formę jaja, która otacza człowieka. Charakteryzuje się wyższymi i niższymi wibracjami. Niższe częstotliwości wyrażają się w myśleniu racjonalnym, rozumowym. Za pomocą naszych zmysłów przyjmuje różnego rodzaju informacje. Te z kolei są przenoszone  przez ciało eteryczne do  emocjonalnego, które zmienia je na uczucia. Następnie przekazuje dalej do warstwy mentalnej, która tworzy myśli.
W wyniku tego jeśli  mamy nierozwiązane problemy, informacje docierające do sfery mentalnej są zniekształcone, „zabarwione naszymi emocjami”.  W ten sposób powstają i powtarzane są utarte schematy myślowe. To w wyniku nich dokonujemy oceny otaczającego nas świata, ludzi i wydarzeń.
W tym wypadku  funkcją ciała mentalnego staje się racjonalne rozwiązywanie problemów. Często zabarwionych emocjonalnie.
Natomiast właściwa rola tej warstwy polega na przyjmowaniu uniwersalnych praw. Wypływających z ciała duchowego i łączeniu ich z rozumiem poprzez przenoszenie ich na konkretne sytuacje życiowe. W rezultacie prowadzi to do rozwiązań zgodnych z prawem uniwersalnym.

 
Ciało duchowe (przyczynowe) posiada najwyższą częstotliwość. Do ciała duchowego nieustannie napływa do nas najwyższa energia. Schodząc coraz niżej poprzez coraz niższe częstotliwości, energia ta przenika warstwy: mentalną, emocjonalną i eteryczną. Poprzez tę energię  doświadczamy wewnętrznej jedności z samym sobą i zarazem z Boską energią. Jeśli otworzymy się na energię ciała duchowego, nasze życie zyskuje zupełnie inną jakość. Problemy dnia codziennego przestają nas przytłaczać i „rządzić naszym życiem”.


Ciało energetyczne jest bezpośrednim odzwierciedleniem świadomości człowieka. Poszerzająca się świadomość wpływa na zwiększenie potencjału energetycznego człowieka, zwiększa się nasza odporność na czynniki zewnętrzne.


Wszystkie te energie przenikają się wzajemnie – właściwie można powiedzieć, że jest to jedna energia, ale o różnej jakości (prędkości wibracji), a ta zależy od punktu skupienia naszej uwagi (świadomości). Jeśli skupimy się na cielesności, jest to bioenergia. Jeśli na procesie myślenia, jest to już energia mentalna. Jeśli oddamy się medytacji lub modlitwie i pozwolimy swobodnie płynąć Najwyższym Uczuciom przez nasze ciała subtelne i fizyczne – jest to Energia Duchowa.

 

Praca z energia obejmuje wszystkie te poziomy i dopasowuje do tego odpowiednie narzędzia. Bioenergoterapia polega na wykorzystaniu do leczenia tego, czego nie widzimy gołym okiem, a więc energii. Wielu bioenergoterapeutów podkreśla, że w porównaniu do innych metod leczenia, bioenergoterapia traktuje pacjentów holistycznie, a leczenie chorób odbywa się nie poprzez skupienie się na skutkach, ale właściwej przyczynie, za którą bioenergoterapeuta uznaje właśnie nieprawidłowy przepływ energii w ludzkim organizmie.

Silne i zbalansowane ciało energetyczne człowieka przejawia się doskonałym samopoczuciem, witalnością, wysokimi rezerwami energii, takie ciało szybko się regeneruje i dochodzi do zdrowia.

 POLECAMY 

Prosimy o cierpliwość. Strona w budowie

bottom of page